ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเขาวังเมืองใหม่ เลขที่ 680/51-52 หมู่5
ถนนด้านข้างวัดถ้ำแก้ว  ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทร 032-424123  FAX 032-425902
E-Mail : phetchaburi@otep.mail.go.th