ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277 เดือนกันยายน 2560 ‘สกสค. ติดอาวุธบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร’

He7f5YoS8g_1506064958ILJXKNtKV1_1506575719
K9Bj34zr0W_1506575719