ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278 : ดร. พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ณ วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560

li8TvvjtXa_1507695781 m9olpNnjh0_1507695781