พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมูลนิธิช่วยเหลือครูฯกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

1