ศธ.มอบหมายให้ สกสค.เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ศธ.มอบหมายให้ สกสค.ถวายเพล