การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

IMG_5241