การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560

การประชุมศูนย์ฯครั้งที่ 2