การประชุมคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน เมษายน 2560

การประชุมประจำเดือน เมษายน 60