การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.พ.2561

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ.2561