ขอความอนุเคราะห์คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด

ขอความอนุเคราะห์คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ใช้อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ หรือ แท็ปเล็ต ในการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. ใช้ Aplication line และ Add friends โดยใช้ QR code
3. ทำการตอบแบบสอบถาม โดยระบุจังหวัดที่เข้ารับบริการ
รายละเอียดตามภาพประกอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062-6040647 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม1