ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

5XhlDWsJhd_1508923476

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี