ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 17 ปี 2561 เรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พส ผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 17 ปี61