ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 37 เรื่องขอขอบคุณคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.ชุดเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 37 ปี 2561 เรื่องขอขอบคุณและมอบของที่ระลึก