ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 40 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี