ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 48 เรื่องยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือน ต.ค.61

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 48 ปี 2561 เรื่องยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพในเดือน ต.ค.61