ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 54 เรื่องร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 54 ปี 2561 เรื่องร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี