ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 65 เรื่องยองเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือน ธันวาคม 2561

ยอดเดือน ม.ค.62

ประกาศ ช.พ.ค สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่01/2562 (ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561)
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/ประกาศ-ช.พ.ค.012562.pdf

ประกาศ ช.พ.ส สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่01/2562 (ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561)
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/cps-090162.pdf