ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 เรื่องดำเนินการกิจกรรม 5 ส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ปี 2561 เรื่อง กิจกรรม 5 ส. (2)