ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 ปี 2562 เรื่องการมอบรางวัลและเกียรติบัตรคำขวัญวันครูปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 ปี 2562  เรื่องการมอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู ปี 62