ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 31 เรื่องมอบเงินศาสนพิธี และวางหรีดเคารพสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

งานศพ ธนพล+จ.ส.อ.สวัสดิ์