ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรื่องเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กฐิน62