ประชุมคณะกรรมการการจังหวัดประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ต.ค.60