ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประชุมคณะกรรมการเดือน พ.ย. 60