ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการ  21 ธ.ค.2560