ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี รับใบประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่า จังหวัดเพชรบุรี