ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ร่วมถวายดอกไม้จันทน์