พิธีมอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

รับเหรียญรางวัลพระพฤหัสบดี