พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี

 

 

รูปผู้สูงอายุ_Page_1

รูปผู้สูงอายุ_Page_2