ภาพเก็บตกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ สกสค.จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมตรวจสุขภาพของหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพของหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี