ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดเพชรบุรี 11 ก.ค. 2560