สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรีจ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

จ่ายค่าจัดการศพรายนายนิพนธ์ ถวิลสุข