เข้าร่วมประชุมสัมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ใน กศจ.ภาคกลาง

ภารกิจผู้อำนวยการ 10 ส.ค.60