เข้าร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ภาระกิจ ผอ.เข้าร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี