เข้าร่วมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง

การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ 11 จังหวัด