เชิญร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

PosterCow