เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ

คลิ๊ก http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%8A.%E0%B8%9E.%E0%B8%84.-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63-.pdf

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%8A.%E0%B8%9E.%E0%B8%AA.-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63-.pdf