ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ร่วมงานกฐิพระ