ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 59 ปี 2561 เรื่องยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพในเดือน ธ.ค.61

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 59 ปี 2561 เรื่องยอดเงินสงเคราะห์รายศพเดือน ธ.ค. 61