ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 เรื่องเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดเพื่อแจ้งเรื่องเป็นคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 ปี 2562 เรื่องแจ้งการเป็นกรรมการศูนย์พิทักษ์ฯครูๆไทย